საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაცია
სავალდებულო გახდა AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაცია

2022 წლის 28 მარტიდან სავალდებულო გახდა AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაცია.

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილება ეხება მოპედებს, მსუბუქ კვადროციკლებს, ასევე სატრანსპორტო საშუალების „A2“ ქვეკატეგორიის რეგისტრაციას, კერძოდ - მოტოციკლს, რომლის მაქსიმალური სიმძლავრე არ აღემატება 35 კვტ-ს, ხოლო სიმძლავრის / წონის კოეფიციენტი − 0,2 კვტ/კგ-ს.

ყოველი AM კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც არ გაივლის რეგისტრაციას დაჯარიმდება 200 ლარით!

რეგისტრაცია შესაძლებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში. რეგისტრაციისას თან უნდა გქონდეთ მოპედის საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა.

არ დაჯარიმდე დაარეგისტრე მოპედი!


სიახლეების გამოწერა

დარეგისტრირდით ელ.ფოსტით

დაგეგმილი ღონისძიებები
ყველა ღონისძიების ნახვა